Ajuntament de Reus (header)

Advertisement

CFA Escola Marta Mata

L’educació de persones adultes, tal com queda establert a la Llei d’Educació de Catalunya, té com a finalitat  fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida. Es tracta doncs, de possibilitar a la ciutadania l’assoliment de la formació bàsica que la societat actual demana, adoptant metodologies adequades i horaris flexibles.

En aquest sentit, els cursos del CFA Escola Marta Mata van adreçats a les persones que volen actualitzar i perfeccionar els coneixements a través dels ensenyaments obligatoris (Cicle Instrumental i Graduat en Educació Secundària) i a les persones que volen fer la preparació per a l’accés a les diverses etapes del sistema educatiu (cicles formatius de formació professional o a la universitat).

"L'educació, la formació de les persones no acaba mai, per llarga que sigui la seva vida"
 Marta Mata

Les possibilitats que oferim són:

  • Ensenyaments inicials

Cursos d'iniciació a la informàtica

  • Formació bàsica

Cicle de formació instrumental (nivell I, II, III)
Graduat en educació secundària (GES). Formació i avaluació contínua per a l'obtenció del títol

  • Cursos de preparació per a les proves d'accés a ensenyaments reglats

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà
Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys i quaranta-cinc anys

S'ofereix la possibilitat de concertar dia i hora d'entrevista individualitzada per demanar més informació per els cursos de preparació per a les proves d'acces a ensenyaments reglats.

Per a més informació podeu trucar al 977 010 850.

 

Treballem amb entorn moodle